MAGIERŁO RYSZARD, MAGIERŁO WOJCIECH

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCHKancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw i instytucji na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.Oferta Kancelarii obejmuje również doraźną pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych powstających w toku prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, w tym reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Kancelaria świadczy usługi w siedzibie Kancelarii, bądź uwzględniając specyfikę i potrzeby Klienta, zapewnia mu bezpośrednią pomoc prawną w miejscu prowadzenia przez niego działalności.
Rozliczenia

Dla potrzeb każdego klienta Kancelaria może zaproponować różne warianty rozliczeń. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.


  • System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac
W przypadku przedsiębiorców wynagrodzenie ryczałtowe ustalane indywidualnie z Klientem obejmuje bieżącą obsługę prawną w ramach uzgodnionego z klientem miesięcznego limitu godzin, co pozwala zapewnić stały nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Ryczałt obejmuje zarówno stosunki zewnętrzne takie jak kontakty z kontrahentami, negocjowanie umów, reprezentowanie przed organami i władzami, jak i wewnętrzne, w tym obsługę min. posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników oraz bieżące konsultacje i opinie prawne.
Kancelaria Radców Prawnych R. i W. MAGIERŁO s.c.
35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 27/18
tel. 519 470 900, 501 497 133

Copyright ©2021 Kancelaria Magierło, All Rights Reserved.