MAGIERŁO RYSZARD, MAGIERŁO WOJCIECH

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH


Dla podmiotów gospodarczych


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie zapewniając im zawsze wysoki poziom opieki prawnej.
W ramach obsługi prawnej dla swoich Klientów Kancelaria oferuje m.in.:

 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • przygotowanie projektów umów gospodarczych, porozumień, ofert, pism procesowych i wniosków,
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych, opiniowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia należności oraz windykacja należności
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych
 • obsługa prawna przetargów, doradztwo, ocena prawna dokumentacji przetargowej, zastępstwo w postępowaniach protestacyjnych,
 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami
 • doradztwo w sprawach pracowniczych, w tym opiniowanie aktów wewnętrznych prawa pracy, doradztwo w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy, powstanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 • obsługa prawna w zakresie zakładania, zmian, przekształceń i likwidacji spółek, ich oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń
 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dla osób fizycznych


Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, która obejmuje zarówno udzielanie opinii, porad i konsultacji prawnych, jak również reprezentowania Klientów przed sądami i organami administracji.
W ramach pomocy prawnej dla osób fizycznych Kancelaria prowadzi sprawy:

 • o odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich,
 • w zakresie prawa zobowiązań, w tym opracowywanie i opiniowanie umów
 • związane z obrotem i regulacją stanu prawnego nieruchomości
 • w zakresie prawa spadkowego, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenia zachowku
 • w zakresie prawa administracyjnego, w tym reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji, WSA i NSA,
 • w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Radców Prawnych R. i W. MAGIERŁO s.c.
35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 27/18
tel. 519 470 900, 501 497 133

Copyright ©2021 Kancelaria Magierło, All Rights Reserved.